9.290,-Kč za každých 1.000 litrů topných olejů zpět na Váš účet!

 

Snadné uplatnění Vašeho nároku z topných olejů - není třeba se u celního úřadu registrovat!!!

 

POZOR - od nárokovaného období ZÁŘÍ 2021 se nově počítá lhůta 6 měsíců pro uplatnění nároku

 

Aktuální informace pro topné oleje!!!

Se změnou sazby spotřební daně od 1.6.2022 je nutné vyplnit druhou stranu tiskopisu "Označení topného oleje" ve sloupci č. 2 následovně:

- sazba na nákupním dokladu ve výši 10.950,-Kč bude mít číslo 971030

- sazba na nákupním dokladu ve výši 9.950,-Kč bude mít číslo 771030

- sazba na nákupním dokladu ve výši 8.450,-Kč bude mít číslo 271030

 

Kdo spotřebuje minerální oleje uvedené v § 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních k výrobě tepla, má nárok na vrácení spotřební daně již zaplacené.

V praxi je to třetina celkové ceny, kterou jste zaplatili za topné oleje od svého dodavatele. Přitom nezáleží na způsobu využití vyrobeného tepla:

  • vytápění horské chalupy, školy, průmyslové haly
  • vysoušení staveb mobilními topidly
  • sušení zemědělských produktů
  • ohřev asfaltových směsí v obalovnách
  • předehřev elektrárenských uhelných kotlů
  • vytápění říčních plavidel atd.

Ani není podstatné, máte-li živnostenský list, firmu nebo jen chcete žít na hausbótu, neboť nárok může uplatnit jak fyzická osoba, živnostník tak i firma!!!

Aktuální vzor tiskopisu naleznete vždy ZDE v sekci Spotřební daně-uplatnění nároku na vrácení daně

Doporučuji vyplňovat tiskopis ve formátu ZFO pro vytvoření elektronické struktury .xml

 

Jak jednoduše uplatnit nárok?

Jak evidovat spotřebu topných olejů?

Jak prokazatelně měřit množství spotřebovaných topných olejů?

Jaké náležitosti musí mít Váš nákupní doklad?

Vše důležité včetně vzoru vyplnění tiskopisu a interaktivní evidence spotřeby najdete v jednoduchém web-školení po jeho zakoupení

Nic neriskujete!!!

Pokud zjistíte, že zakoupené web-školení není pro Vás k užitku, své peníze dostanete ZPĚT.